. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Breed Kind Centrum De Spiegel

Spelen op het plein en op het dak.

Bekijk foto's

Met veel enthousiasme is samen met de school en het kinderdagverblijf een mooi plan gemaakt. Het speelplein bestaat uit een schoolplein voor de basisschool, een afgeschermde ruimte voor het kinderdagverblijf en een speeldak, waar de oudere groepen lekker kunnen chillen. Overkoepelend thema is bewegen, wat ook een belangrijk thema is in de wijk.

Leuke details op het plein zijn bijvoorbeeld:

  • De grote rode verkeersrenbaan rondom de speeltoestellen moedigt kinderen aan tot bewegen, maar geeft ook de kleuters de aanleiding om een rondje te fietsen op hun skelters of fietsjes.

  • Twee doolhoven, één bij de kleuters en één in de buitenruimte van het kinderdagverblijf. De wens was om beheersbaar en bespeelbaar groen op het plein te plaatsen. Met die insteek zijn twee doolhoven ontworpen, waar kinderen verstoppertje kunnen spelen en die ook voor sfeer op het plein zorgen.

  • Een houten babybak op het terrein van het kinderdagverblijf. De wens van de TintelTuin om een buitenbox op het plein te plaatsen, heeft geresulteerd in een houten babybak met kunststof patrijspoorten, zodat er contact ontstaat tussen de kinderen op het grote plein en het plein van het kinderdagverblijf.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden