. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Bewonersbijeenkomst

Om bewoners bewust te maken van de speelruimte in hun buurt of wijk, brengt Speelplan deze speelruimte in kaart. Zo gaatSpeelplan gaat samen met buurtbewoners om tafel om de visie op speelruimte te bespreken.

Buurt- of Wijkanalyse

Hoe bekijken bewoners het aanbod van speelruimte in hun buurt of wijk? Door te zorgen voor actueel fotomateriaal van speelplekken krijgen bewoners een goed besef van de aanwezige speelruimte. Door ook het kinderaantal van een buurt of wijk te presenteren, wordt duidelijk of de wijk op dat moment over veel of weinig speelruimte beschikt. Om een gefundeerde reactie te kunnen geven, worden de wijken naast elkaar gepresenteerd.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt de inhoud van een bewonersbijeenkomst bepaald. Bij het organiseren van de bijeenkomst wordt de ontmoeting en de communicatie tussen de bewoners gestimuleerd.

Interactief karakter

Aan een bijeenkomst kan een interactief karakter gegeven worden. Bij een dergelijke bijeenkomst met bewoners of wijkraden wordt gewerkt met uitdagende en actuele stellingen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag worden de stellingen opgesteld en besproken. Na afloop wordt een samenvatting opgesteld en gepresenteerd. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanplak en een uitwerking van een speelruimteplan.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden