. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Speelruimtebeleid

Speelplan adviseert op gemeentelijk niveau of per wijk. Ondersteund door analyses, uitvoerig veldwerk (formele en informele speelruimte), duidelijk weergegeven in kaartmateriaal en gekoppeld aan een doordacht uitvoeringsplan.

Een adviestraject voor speelruimtebeleid bestaat uit drie fases:

  • Inventariseren van uitgangspunten voor gemeentelijke beleid en door middel van bewonersparticipatie.
  • Analyseren van vraag en aanbod door aanvullend onderzoek en uitvoerig veldwerk.
  • Opstellen van een visie per wijk met een financieel en strategisch uitvoeringsplan.

Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden