. . . Het plan voor beter spelen Contact
036 523 61 27

Advies Speelruimtebeheer

Speelplan vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de speelruimte behouden blijft. Het is daarom van belang om na realisatie een passend beheer- en onderhoudsplan te maken.

Speelplan adviseert beheerders in het opstellen van dergelijke plannen. Naast de beschrijving van onderhoudswerkzaamheden bevat het plan ook een kostenraming en een planning. Daarmee krijgt u inzicht op welke termijn noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden. Zo blijft de veiligheid altijd gewaarborgd.

Wat goed is, moet goed blijven. Dat geldt ook voor speelruimte. Goed onderhoud is daarom van groot belang. Speelplan bekijkt per situatie en locatie wat de meest passende beheervorm is. We gaan daarbij niet alleen uit van het speelgedrag en het materiaal, maar ook van de financiële mogelijkheden van de beheerder.

Speelplan schrijft  beheerplannen voor grote en kleine projecten, voor een reeks speelplekken of voor een uniek speeltoestel. Behoud van speelwaarde en veiligheid staan altijd voorop. Onze kennis van diverse soorten speelruimte stelt ons in staat een beheeradvies te geven voor elk soort locatie.


Niets missen van Speelplan? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden